BOKEN OM KVARN
boken om kvarn.jpg (60190 bytes) QVARN FÖRR OCH NU
Kvarns utveckling under fyra sekel
Under åren 2012-2013 har en studiecirkel inom Borensbergs Hembygdsförening bestående av; Maj-Bitt och Stig Arvidsson, Uno Hjelm, Magnus Johansson, Olle Karlsson, Tommy Löfstedt, Gunnar Swartling, Rolf Tillgren, Anders Åhammar, Claes-Göran och Kristina Österlund, ägnat sig åt Qvarn/Kvarn.
Arbetet har bestått i efterforskningar av berättelser, texter, foton, m.m. samt intervjuer med ett flertal personer.
Kajsa Swartling, barnbarn från Musko har även flitigt deltagit i arbetet.
En stor mängd material från framlidne Folke Svensson har också varit en viktig källa.
Ur detta digra material har Anders Åhammar utvalt, sammanställt och redigerat fram denna bok, som nogsamt korrekturlästs av gruppen.
Skulle ändock några felaktigheter förekomma så beklagar vi det.
Vi önskar er en trevlig läsning och skulle händelser i anslutning till Kvarn dyka upp i minnet under läsningen välkomnar vi gärna dessa till Anders Åhammar /anders.ahammar@boremail.com/ eller Claes-Göran Österlund /cgo@kvarn.info/ eller någon annan i gruppen, så kompletterar vi med glädje bokens innehåll för kommande föredrag och informationskvällar i Hembygdsföreningens regi!
Även gamla bilder från området välkomnas.
Borensberg maj 2013
Boken kostar 120 kr. Den kan beställas från Anders Åhammar, tel. 0141-40759 eller Tommy Löfstedt, tel. 0141-40778, 070-6234619.


b1.jpg (26983 bytes) Bokens högtidliga öppnande skedde på Göta Hotell. Maj-Britt och Stig Arvidsson, som så generöst bidragit till tryckningen av boken, fick de första exemp
laren, medan Gunnar Swartling intresserat tittade på. Därefter skålades det för "QVARN FÖRR OCH NU" av från vänster: Uno Hjelm, Magnus Karlsson, Claes-Göran Österlund och Anders Åhammar. Kristina Österlund fastnade inte på bilderna som Tommy Löf-
stedt fotograferade. Tyvärr saknades Rolf Tillgren
b2.jpg (24214 bytes)
b3.jpg (14426 bytes) b4.jpg (16688 bytes) b5.jpg (17821 bytes) b6.jpg (11224 bytes)