Utställning av gamla textilier i Kanalstugan 28 - 30 maj.

duk1.jpg (50634 bytes) Utställningen som rönte stort intresse, har arrangerats av föreningens damer med Berit Flyckt och ElsMarie Mårtensson
i spetsen.

På bilderna syn Brita Krus och Berit Hjelm.

S:t Larsspetsen, utförd efter guldknyppling, tidigt 1700-tal
i S:t Lars kyrka Linköping.Knypplad av Berit Flyckt.

Foto: Anders Åhammar
duk2.jpg (24418 bytes) duk3.jpg (28259 bytes)
duk4.jpg (23103 bytes) duk5.jpg (25954 bytes)