bron 1.jpg (35244 bytes) På jubileumsdagen den 17 april,
invigdes i år, den 17 april 2010, ett
nytt konstverk på flotten i Motala ström.
Bildningsnämndens ordförande, Magnus
Byman förklarade konstverket invigt och
Leif Wangin, Folke Svenssons son spelade
trumpet. Konstnären själv, Rasmus Sköld
förklarade sedan sina idéer bakom verket.
Som man kan märka så har hans tankar
gått till två företeleser, som för honom
och många, många andra symboliserar
Borensberg: Urmakarskolan och det
gamla Glasbruket.

Foto: Anders Åhammar.
bron 3.jpg (34984 bytes) bron 4.jpg (26750 bytes)
dag 1 flotten.jpg (22525 bytes) natt 2 flotten.jpg (16225 bytes)