20 personer åkte lörd. 9 maj, i Hembygdsföreningens regi, till Forngården, Vist Hembygdsförening
Text och foto: Anders Åhammar

forngarden 1.jpg (85293 bytes) forngarden 2.jpg (72914 bytes)
Ordförande Rune Sundström mötte och berättade, medan vi njöt av vårt kaffe i det fina vädret.
forngarden 3.jpg (105256 bytes) forngarden 4.jpg (101981 bytes)
Rune berättar om de tre hus som utgör Sandgården Mangårdsbyggnaden har flyttats från gården Sand.

forngarden 5.jpg (32040 bytes) forngarden 6.jpg (65771 bytes)
Åsikter ventilerades mellan Tommy och Ove och saker bör ser från alla håll


forngarden 7.jpg (42415 bytes)
Hemresan gick över Bjärka Säby slott där god soppa
fyllde våra magar.
Bussen kördes med elegans av Thomas Löfstedt.
Fornhemmet kom till på initiativ och bekostnad av godsägare Oscar Ekman på Bjärka-Säby redan under 1920-talet. Hans syfte var att för efterkommande visa hur bondgårdar och torpställen såg ut och fungerade. Därför lät han från godsets ägor flytta en samling gamla byggnader till den vackra ek- och hjorthagen strax intill Stångån. Fornhemmet är en bondgård typisk för våra trakter, på gränsen mellan slättland och skogsbygd, under förra delen av 1800-talet. Det var den framstående folklivsforskaren Sigurd Erixon som hjälpte Oscar Ekman att färdigställa Fornhemmet. Han kom från Söderköping och trots att han större delen av sitt liv verkade i Stockholm, bl.a. som intendent vid Nordiska museet och som chef för Skansens kulturhistoriska avdelning, visade han särskilt intresse för Östergötland i allmänhet och Bjärka-Säby-trakten i synnerhet.