Hembygdsföreningens kassör, Folke Svensson avled den 11 januari 2010.

IN MEMORIAM
Folke Svensson finns inte längre ibland oss. Beskedet om hans frånfälle kom hastigt och oväntat och i vårt tycke alldeles för tidigt. Han hade dock hunnit uträtta enormt mycket och vi känner honom mest för alla hans ideella insatser. Vi var några stycken som arbetade med förberedelserna inför Borensbergs 700-årsjubileum, som skulle firas 2007. En dag kom ett mail från Folke, som ingen av oss då kände närmare, där han undrade, om vi ville ha hans hjälp. Visst ville vi det - och vilken hjälp vi fick! Mera än vad vi hade kunnat drömma om. Folke engagerade sig i forskningsarbetet och blev bl.a. en av oss fyra som utgjorde redaktionskommitté för jubileumsboken. Boken rönte ett stort intresse och gav även en vinst, som kommittén beslutat skall gå till en offentlig utsmyckning i Borensberg. Folke fick tillfälle för några veckor sedan att vara med och se en modell av det kommande konstverket. Inte anade vi då att det var sista gången kommittén i sin helhet kom att träffas, men vi gladdes tillsammans åt det lyckade resultatet, som allmänheten beräknas få ta del av i full skala på Borensbergs 703-årsdag den 17 april, då det färdiga konstverket planeras vara färdigt för avtäckning. Det gläder oss också att Folke i slutet av det gångna året tillsammans med en av oss andra i kommittén, Anders Åhammar, fick dela på Motala kommuns kulturstipendium som ett bevis för sitt oegennyttiga och uppoffrande arbete, som med tiden även kommit att gälla Borensbergs Hembygdsförening, där han bl.a. var verksam som kassör och Intresseföreningen Svanen, som servar kommunens dagcentral. Vi är många som har stor anledning att känna tacksamhet över vad Folke hann uträtta och vi kommer alltid med glädje att minnas hans jovialiska framtoning, då han med en glimt i sina ögon kom med sina kommentarer. Vi är glada att få ha tillhört hans vänner och våra varma tankar innefattar hans kära Gittan och barn med familjer.
Vännerna i jubileumskommittén genom  Bo Axelsson.
Folke.jpg (17417 bytes)
Foto av Folke, jubileumsdagen den 17 april 2007.
En familj har drabbats av en svår förlust - men också föreningslivet här i Borensberg. En av våra medlemmar som under några år haft ett brett engagemang som styrelsemedlem i vår hembygdsförening och dessutom i intresseföreningen Svanen har lämnat jordelivet med närstående i stor sorg och många goda vänner i både sorg och saknad. Folke har tillsammans med sin Birgitta gjort ett hängivet arbete här i Borensberg - många kommer att sakna honom, och det blir svårt att finna ersättare med samma kapacitet. Även vår kommun har visat sin uppskattning i år genom att tilldela honom sitt pris för kulturella insatser Vi är många som kommer att sakna Folke - och länge minnas honom.

Borensbergs Hembygdsförening
Anders Åhammar
Intresseföreningen Svanen
Edgar Brynte