Utsättning av skyltar i Kvarn maj 2013

Till Stridsskolans 50-års jubileum den 1 juni 2013, har Borensbergs Hembygdsförening i
samarbete med Försvarsmakten tillverkat och satt upp en antal skyltar vid fastigheter i Kvarn.
På skyltarna finns uppgifter om byggnadsår och siste boende.Vid rivna fastigheter finns även
ett foto på huset. Vid befintliga villor längs den gamla "bygatan" sitter textskyltar på dörrarna.


s131.jpg (54880 bytes) s132.jpg (53914 bytes)
Arbetsgruppen till vänster är: Uno Hjelm, Rolf Tillgren, Claes-Göran Österlund och Tommy
Löfstedt (skymd). I gruppen till höger tillkommer Magnus Johansson.

s133.jpg (55055 bytes) s134.jpg (38424 bytes)
Rolf Tillgren och Tommy Löfstedt sätter upp skylt vid Paris/Musko och Anders Åhammar med
skylten vid folkskolan som byggdes 1951 och som var Kvarns skola till 1961.

s135.jpg (32863 bytes) s136.jpg (39149 bytes)
Brunnsvik/Filadelfia byggt 1930, nu nyttjat av Försvarsmaktens hantverksavdelning.
s137.jpg (58561 bytes) s138.jpg (95875 bytes)
Skyltar vid Kvarns handel som upphörde 1965 och vid Nya Herrgården/Inspektorsbostaden som uppfördes på 1880-talet och revs/brändes år 2000.