soldattorp 1.jpg (51384 bytes)
Föreläsning med dragspelsmusik och sång på Hällagården den 21 april.
Anders Åhammar visade ett bildspel om de 25 soldattorpen som funnits i Kristbergs socken.
Arne Andersson sjöng soldatvisor och Berit Flyckt läste ett par gamla berättelser om soldat-
öden i Kristberg.    Foto:Tommy Löfstedt
soldattorp 2.jpg (26770 bytes)
En visa vill jag sjunga om livet på Karlsborg
och där finns ingen glädje men ej heller någon sorg.
Faderallan la, faderej och faderallan lej
ja där finns ingen glädje men ej heller någon sorg.
soldattorp 3.jpg (14462 bytes)
"Korpralen" Arne Andersson sjöng
Karlsborgsvisan