torp 2014 1.jpg (132406 bytes) Ett antal nya torpskyltar har satts upp 2014 och här ser vi några exempel.

Rolf Tillgren, Uno Hjelm och en skymd Olle Skill med skylt vid Erstorp, Tjällmovägen.

Lennart Granath och Rolf Tillgren sätter upp skylten "Knallen" i sommar grönskan, vid Motalavägen mitt emot Härseby.

Tredje bilden: Lennart och Rolf sätter upp ny skylt vid Lövingsberg norr om Gölen och Stegehall, Karlsby.

Och nu till skjutfältet.

Tommy Löfstedt och Rolf Tillgren har kaffepaus vid Fridhem, Bondeby.

Tommy ute i vida världen - på väg till Åsberg, Bondeby.

Foto och medvandrare: Anders Åhammar

Borensbergs Hembygdsförening har nu satt upp över 100 torpskyltar - endast ett litet antal kvarstår.
torp 2014 2.jpg (140813 bytes) torp 2014 3.jpg (147184 bytes)
torp 2014 4.jpg (66085 bytes) torp 2014 5.jpg (96229 bytes)