Torputsättning 30 maj 2016
torps 1.jpg (172307 bytes)
På torpjakt i Kullas marker. Inger Lundqvist, Christer, Tommy, Rolf, Boa, Lennart och Thomas Lundqvist.

torps 2.jpg (95882 bytes) torps 3.jpg (86824 bytes)
Fr. vänster. Rolf Tillgren, Christer Andersson, Lennart Granat och i omvänd ordning: Christer, Lennart, Rolf.
Torpgrunder till vänster: "Dammen" och till höger: "Lilla Bergslund"


torps 4.jpg (67244 bytes) torps 5.jpg (78579 bytes)
Thomas hjälper till.   Torpgrunderna till vänster: "Sågartorpet" och till höger: "Stora Brotorpet"
torps 6.jpg (142647 bytes) torps 7.jpg (127662 bytes)
Till vänster "Sandliden" och ovan: "Ekeberget"
Text och foto: Anders Åhammar