HUSBYFJÖL/BORENSBERG.

Ortens gamla namn är Husbyfjöl, men den poststation som öppnades 1861, och även telegrafstationen som öppnades 1875, fick namnet Borensberg. Gränsen synes ha gått vid Motala Ström - norr om strömmen fanns Husbyfjöl med gästgivaregård och tingshus - söder om strömmen Borensberg med post och telegraf.
Kanalstationen kallades dock Husbyfjöl, men i kanaldirektionens protokoll från den 5 sept. 1900 får man veta att tiden var kommen för omdop; kanalstationen skulle "på förekommen anledning" i fortsättningen benämnas Borensberg.
(Man tror sig ana påtryckningar av slussinspektör Bergströms första fru, som inte tycke om namnet Husbyfjöl, bakom namnändringen.)
Gränsen mellan Brunneby och Kristbergs socknar gick vid den här tiden i stort sett längs nuvarande Husbyvägen och Skolgatan, sålunda låg nuv. Järnhandeln, soldattorpet Sandbäcken och Hällagården i Kristberg, dock hörde Klakorps handel (nuv. Damkläder) till Brunneby socken.


Detta är ett program som ger Dig en bild av Borensberg
för hundra år sedan - anno domino 1907.
Sammanställt och producerat av Anders Åhammar

Källor:
Björn Gottlieb: Från det gamla Husbyfjöl.
Lars Wallqvist: Från Husbyfjöl till Borensberg
Kommunala protokoll
Husförhörslängder

Foton:
Hembydsföreningens samlingar, böcker, m.m.
slussvaktstuga.jpg (18127 bytes)

Gå vidare.