Stallar.
Här fanns två stall: Gästgivarestallet och Kvarnstallet. I kvarnstallet, kunde bönderna ställa in sina hästar i väntan på malning. Gästgivarestallet var ett s.k. hållstall, för gästgivarens egna hästar men även för att kunna ta emot hästar från andra gästgivaregårdar. Hästbyte skedde ofta för att få utvilade hästar för fortsatt färd. Det var en "hållkarl" som fodrade och skötte om hästarna. Om det inte fanns utvilade hästar inne lånade man av bönderna i trakten.
Den siste hållkarlen hette Axel Andersson med extra namnet "Skallbom".
stall.jpg (55754 bytes)
Foto av kvarnstallet från Norrbyvägen, med en transformatorstation i bakgrunden, till höger skymtar hållstallet.

Tillbaka